ஆச்சரியம் காட்டுகிறது என் காதல்

உலகில் உள்ள
அழகான பொருட்களுடன்
எல்லாம் அவளை
ஒப்பிட்டுப் பார்த்து
அவளுக்கு ஈடு அவளே என
ஆச்சரியம் காட்டுகிறது
என் காதல்!

- ப்ரியன்.

1 பின்னூட்டங்கள்:

Shakthi said...

உண்மையா........Nice kavithai piriyan