புதுவீட்டு முகவரி

வணக்கம்,
என் வலைப்பூ,பதிவுகளை

http://www.priyanonline.com


என்ற சொந்த தளத்திற்கு மாற்றி உள்ளேன்.

இன்னும் சில வினாடிகளில் புதுத்தளம் இங்கு விரியும் அல்லது சுட்டியின் மீது சொடுக்கினால் உடனடியாக புதிய தளத்திற்கு செல்லலாம்.

நன்றி.

Hi, I have moved my blog and posts to

http://www.priyanonline.com


You will be automatically redirected to my new page in few seconds, or else u can immediately go to my new page by clicking above link.

Thanks.

நீ...

*

நீ
மௌனம் மொழியும்
கவிதை!

*

நீ
தேன் சுரக்கும்
பட்டாம்பூச்சி!

*

நீ
உயிர் சூடும்
பூ!

*

நீ
எழுதா
கவிதை!

*

நீ
என் காதலுக்கான
தண்டணை!

*

- ப்ரியன்.*

நிலாரசிகனின் : நீ

நவீன் ப்ரகாஷின் : நீ