தவழும் காதல்

தூரத்தில் அமர்ந்து
கைநீட்டும் தாயைப் பார்த்து
பொக்கைவாயில் எச்சில் வழிய
வேகமாய் தவழ்ந்துச் செல்லும்
குழந்தைப் போல்;
அவளைக் கண்டால்
தவழ்ந்து அவளை நோக்கி
வேகமாய் முன்னேறுகிறது
என் காதல்!

- ப்ரியன்.

1 பின்னூட்டங்கள்:

துடிப்புகள் said...

ங்ஙா....!