குழந்தை கிறுக்கிய ஓவியம்

அவள் பெயரை
கிறுக்கி கிறுக்கி
என் இதயச் சுவரெல்லாம்
அழகாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது
காதல் குழந்தை!

- ப்ரியன்.

1 பின்னூட்டங்கள்:

துடிப்புகள் said...

இப்படி கிறுக்கி, கிறுக்கி உங்களை கிறுக்கனாக்கியவளின் பெயரைத் தெரிந்து கொள்ளலாமா?!