ஊடல்

உந்தன் கோபங்களும்
அது தொடரும் பேசாமையும்
இரணம் எனக்கு!
என்றாலும்,
பின் வரும்
சரணடைதல் பிடிக்கும்;
அதற்காகவே வேண்டுமாகிறது
உன் கோபங்களும்,பேசாமையும்
சில நேரங்களில்!

- ப்ரியன்.

0 பின்னூட்டங்கள்: