கிசு கிசு

உன் பெயரை நானும்
என் பெயரை நீயும்
ஒரே மரத்தில்
ரகசியமாய்
செதுக்கி வைத்ததில்
ஊர் முழுக்க
"கிசு கிசு" ஆகிப் போனது
நம் காதல்!

- ப்ரியன்.

0 பின்னூட்டங்கள்: