புத்தகப் பரிசு

நீ பரிசாய்
அளித்ததால் என்னவோ -
புத்தகத்தையும் தாண்டி
அதை
எழுதியவனையும்
கொஞ்சம் பிடித்துப்
போனதடி எனக்கு!

- ப்ரியன்.

0 பின்னூட்டங்கள்: