காதல் நினைவுகள்

என் இதயம் தோண்டி
அகழ்வாராய்ச்சி ஒன்று
நிகழ்த்தப்பட்டது!

வெட்டிய பகுதியெங்கும்
அறைகள்!

அறைகள் கொள்ளாமல்
முழுவதும்
முதுமக்கள் தாழிகள்!

மெல்ல நகர்ந்து
தைரியம் கொண்டு
ஒரு முதுமக்கள் தாழி
திறக்கின்றேன்!

பட்சிகளாய்
தலையைச் சுற்றிப்
பறக்கத் தொடங்குகின்றன
இதுவரை
முதுமக்கள் தாழி - உள்
உறங்கிய உன்
நினைவுகள்!

- ப்ரியன்.

3 பின்னூட்டங்கள்:

Anonymous said...

Dear Priyan (It does mean dear dear in English!) Your thought waves, I enjoyed much. Good writing. Keep it up.

Vibrantheart22@yahoo.com

Anonymous said...

Dear Priyan, I liked your first poem in this website so much. It communicates much in a commanding style. Lovely .

vibrantheart22@yahoo.com

ப்ரியன் said...

பின்னூட்டத்துக்கு நன்றி நண்பரே