நகரத்து ஆசாமி

பக்கத்துவீட்டு பாட்டியின்
சாவிற்கு மெதுவாக
அழச்சொல்லி கத்திவிட்டு
தற்காலிகமாக மரணமடைய
தாராளமாய்
கட்டில்பாடையில்
சரிகிறான்
நகரத்து ஆசாமி!

- ப்ரியன்.

0 பின்னூட்டங்கள்: