கல் தேடும் மனிதன்

நாயைக் கண்டால்
கல் தேடும் மனிதன்!
இவனைக் கண்டால்
யார் கல்
தேடுவது?

- ப்ரியன்.

1 பின்னூட்டங்கள்:

Anonymous said...

நெத்தி அடி