கையெழுத்து

கையெழுத்து

உந்தன் கையெழுத்தில்
கொஞ்சம்!
எந்தன் கையெழுத்தில்
கொஞ்சம்!
கலந்து எழுதும்
எதுவுமே
கவிதை!

2 பின்னூட்டங்கள்:

Anonymous said...

very good da Viki
Miki :)

Anonymous said...

Very good da viki :)
Miki