பொட்டு

பொட்டு

தொடங்கிய கவிதையை
முடிக்கத் தெரியவில்லை!

நீ வீசியெறிந்த ஒற்றைப்
பொட்டைத் தா!

அழகான முற்றுப்புள்ளி
வைத்து விடுகிறேன்!

1 பின்னூட்டங்கள்:

யாழ்_அகத்தியன் said...

தொடங்கிய கவிதையை
முடிக்கத் தெரியவில்லை!

நீ வீசியெறிந்த ஒற்றைப்
பொட்டைத் தா!

அருமை அருமை வாழ்த்துக்கள்