நிறம் மாறும் பூக்கள்

நிறம் மாறும் பூக்கள்

என் கண்களையும் மீறி
"வாசல் கடத்தல்"
நிகழ்தல் சாத்தியம் உனக்கு
சில நாட்கள்!

அவ்வநேக நாட்கள்
நீ உடுத்திய நிறம்
பந்தயத்தில் தோற்றிருக்கிறாள்;
தங்கை!

பாவம் அவளுக்கு எப்படித்
தெரியும்?
நீ கடந்த கணம்
ஜன்னலோரப் பூக்கள்
எனக்கான
ஒருத்துளி களவாடி
கொஞ்சமாய் நிறம் மாறியிருப்பது!


0 பின்னூட்டங்கள்: