குறுநகை

என் யுக யுகத்திற்கான
சந்தோசம்;
நீ சிந்தும் ஒற்றை
குறுநகையில்
ஒளிந்திருக்கிறது!

- ப்ரியன்.

0 பின்னூட்டங்கள்: