வெட்கம்

இன்னும் கொஞ்சம்
அதிகமாக வெட்கம்
காட்டேன்;
வெட்கம் பற்றி
அகராதி தாயாரிக்க வேண்டும்
இங்கிருக்கும்
மிச்சப் பெண்கள்
அறியும் மட்டும்!

- ப்ரியன்.

1 பின்னூட்டங்கள்:

siragugal said...

Michchap pengal avaravar kaathalikkumpodhu vetkam unarvaarkal.. ungalukku ean veen veelai