குடைக்குள் மழை

குடைப் பிடித்து
காத்திருக்கிறேன்;
நீயும் வந்தால்
நனைந்து கொண்டே
செல்ல!

- ப்ரியன்.

1 பின்னூட்டங்கள்:

siragugal said...

Fine.. it is simple and superb